Latviešu valodas mācību programma pieaugušiem/ pusaudžiem/ skolniekiem

Viss mācīšanās process notiek saskaņā ar Eiropas standartiem un līmeņu sistēmu. Vidēji viena līmeņa apgūšanai jums ir nepieciešamas 100 akadēmiskās stundas (viena akadēmiska stunda ir 45 minūtes), paaugstināt valodas zināšanu līmeni iespējams 5 mēnešu laikā. Kā arī katra līmeņa beigās jums būs iespēja nokārtot testu, kura rezultāti jums palīdzēs atklāt „jūsu stiprās un vājās vietas”. Veiksmīgi nokārtojot testu, jums tiks piedāvāta iespēja apgūt nākamo līmeni. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā un ilgst 2 akadēmiskās stundas. Iespējams apmeklēt intensīvās nodarbības, kuras notiek katru sestdienu, to ilgums 3 akadēmiskas stundas. Nodarbības laiku ir saskaņot ar Jūsu vēlmēm un iespējām.

Latviešu valodas līmeņi

Pirmais līmenis (A) (100 ak. stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri iepriekš nav mācījušies latviešu valodu. Kursa programma orientēta uz skolēniem un pieaugušajiem, kuriem latviešu valoda ir nepieciešama ikdienas saziņai un ceļojumiem. Pēc pirmā līmeņa pabeigšanas studenti varēs: lasīt nelielus laikrakstu, žurnālu un grāmatu tekstus; saprast izlasītā vispārējo saturu, atsevišķas detaļas, secinājumus un autora novērtējumus; uzrakstīt 20 teikumus garu tekstu par vienu no piedāvātajām tēmām: par sevi, savu ģimeni, mācībām, valodas apguvi, darba dienu, brīvo laiku, dzimto pilsētu, veselību, laika apstākļiem; pastāstīt izlasītā un noklausītā teksta par piedāvāto tēmu vispārējo saturu; rakstīt vēstules, iesniegumus; saprast īsus dialogus un iegūt faktisko informāciju (tēma, laiks, attiecības, objektu, mērķu un iemeslu raksturojums); saprast izvērstus dialogus un paust savu attieksmi par runājošo izteicieniem un rīcību; saprast noklausītos sludinājumus, ziņas, sociāla un kultūras rakstura informāciju; piedalīties ikdienas saziņas dialogos, uzsākt, uzturēt un nobeigt dialogu; sarunāties par dažādām tēmām (par sevi, par darbu, profesiju, interesēm, par valsti, pilsētu, kultūras jautājumiem un tml.); formulēt savus izteicienus, pamatojoties uz izlasīto sociāla un kultūras rakstura tekstu; izmantot gramatiskās un leksiskās iemaņas, noformējot izteikumus saskaņā ar nolūkiem, kas rodas vienkāršās standarta tipa situācijās.

Otrais līmenis (B) (100 ak. stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem ar iepriekšējām latviešu valodas zināšanām. Šī kursa programma ļaus kursantiem sazināties latviešu valodā par visdažādākajām tēmām un uzturēt dialogus. Studenti tiks sagatavoti naturalizācijai. Pēc otrā līmeņa pabeigšanas kursanti varēs: nokārtot naturalizāciju; lasīt dažādus publicistiskus un mākslinieciskus aprakstoša un vēstījuma rakstura tekstus ar pārsprieduma elementiem, kā arī jaukta tipa tekstus ar izteiktu autora vērtējumu; lasīt plānus, tēzes, konspektus, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto; rakstīt savus informatīva rakstura tekstus personīgas vai oficiāli lietišķas vēstules veidā, kā arī lietišķa rakstura tekstus (iesniegumus, pieprasījumus, paskaidrojumus un tml.); saprast dialogus par sadzīves tēmām ar skaidri izteiktu runājošo attieksmi; radio ziņas, reklāmas rakstura sludinājumus; dialogus no mākslas filmām un televīzijas pārraidēm ar skaidri izteiktu attiecību starp personām raksturu; uzturēt dialogu, realizējot iepriekš piedāvāto verbālās saziņas taktiku; uzstāties par dialoga – iztaujāšanas iniciatoru; pastāstīt par redzēto, paust savu viedokli un sniegt redzētā vērtējumu; analizēt problēmu brīvas sarunas situācijā; adekvāti uztvert un lietot leksiskos un gramatiskos valodas līdzekļus, kas nodrošina pareizu izteikumu valodniecisko noformējumu.

Trešais līmenis (C) (100 ak, stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau ir mācījušies latviešu valodu. Apmācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs latviešu valodu – kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas. Pēc trešā līmeņa pabeigšanas studenti varēs: brīvi saprast un adekvāti interpretēt tekstus, kas attiecas uz sociālie – kultūras un oficiāli – lietišķajām saziņas sfērām, kā arī spēs brīvi lasīt krievu mākslas literatūru. Turklāt paredzams, ka sociālajos – kultūras tekstos būs iekļauts pietiekami augsts zināmās informācijas līmenis. Ar oficiāli – lietišķajiem rakstiem saprot normatīvi – tiesiskos aktus un oficiālos paziņojumus; rakstīt problēmu konspektu, referātu, formālu/neformālu vēstuli, paziņojumu, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto, demonstrējot spēju analizēt un izvērtēt piedāvāto informāciju, spēt uzrakstīt savu problēmu rakstura tekstu (raksts, eseja, vēstule); saprast audio tekstu kā vienotu veselumu, saprast detaļas, demonstrēt spēju novērtēt dzirdēto (radio un televīzijas pārraides, kinofilmu fragmenti, publisko uzstāšanās runu ieraksti un tml.); brīvi uzturēt dialogu, izmantojot dažādus valodas līdzekļus dažādu valodas saziņas mērķu un taktiku realizēšanai; uzstāties par dialoga – sarunas iniciatoru, kurā tiek atrisināta konflikta situācija saziņas procesā; izveidot monologu – pārspriedumu par morāli – ētiskajām tēmām; brīvas sarunas situācijā aizstāvēt un argumentēt savu viedokli; viegli demonstrēt valodas sistēmas zināšanas, kas izpaužas valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanā, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai.

Latviešu valodas mācību programma bērniem

Uz nodarbībām tiek aicināti bērni vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās svešvalodu mācīšanas metodes, kā arī tiek izmantota visjaunākā mācību literatūra un spēļu elementi mācību procesā. Grupās nodarbojas 6 bērni (maksimums 8 bērni). Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, pa 1 akadēmiskai stundai.