Vācu valodas mācību programma pieaugušiem/ pusaudžiem/ skolniekiem

Viss mācīšanās process notiek saskaņā ar Eiropas standartiem un līmeņu sistēmu. Vidēji viena līmeņa apgūšanai jums ir nepieciešamas no 48 līdz 100 akadēmiskām stundām (viena akadēmiska stunda ir 45 minūtes), paaugstināt valodas zināšanu līmeni iespējams 5 mēnešu laikā. Kā arī katra līmeņa beigās jums būs iespēja nokārtot testu, kura rezultāti jums palīdzēs atklāt „jūsu stiprās un vājās vietas”. Veiksmīgi nokārtojot testu, jums tiks piedāvāta iespēja apgūt nākamo līmeni. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā un ilgst 2 akadēmiskās stundas. Iespējams apmeklēt intensīvās nodarbības, kuras notiek katru sestdienu, to ilgums 3 akadēmiskas stundas. Nodarbības laiku ir saskaņot ar Jūsu vēlmēm un iespējām.

Vācu valodas līmeņi

Anfanger (G1) (48 ak. stundas)

Tiek iegūtas vācu sarunvalodas pamatprasmes, lielākais uzsvars tiek likts tiešu uz pareizas izrunas veidošanu. Studenti apgūst tagadnes laiku, skaitļus, iemācās rakstīt par sevi, savu ģimeni, nodarbošanos, mājām.

Grundstufe (G2) (100 ak. stundas)

Tiek apskatīti temati Veselība, Orientēšanās pilsētā, Dāvanas, Valstis. Gramatikā tiek apgūti prievārdi, pabeigtais pagātnes laiks un visi lietvārdu locījumi.

Aufbau 1 (G3) (100 ak. stundas)

Šajā līmenī tiek apgūti temati Ģimene un attiecības, Profesionāla darbība, Izklaides. Liela uzmanība tiek pievērsta gramatikai – tiek apgūta ciešamā kārta un īpašības vārdu formas. Studenti ievērojami papildina savu vārdu krājumi, lasa un analizē tekstus.

Aufbau 2 (G4) (100 ak. stundas)

Šajā līmenī studenti mācās veikli runāt, izmanto sarežģītākas teikuma uzbūves formas. Tiek apskatīti temati Daba, Politika, Vācu rakstnieku literatūra.

Fortgeschrittene 1 (G5) (100 ak. stundas)

Šajā līmenī tiek nostiprinātas iepriekš iegūtās gramatiskās un leksikas zināšanas. Tiek lasīti sarežģītāki teksti, rakstītas vēstules.

Fortgeschrittene 2 (G6) (100 ak. stundas)

Praktiski visa gramatika jau ir apgūta un uzsvars tiek likts uz brīvas sarunvalodas pilnveidošanu. Daudz tiek izmantota dialogu formu nodarbībās.

Vācu valodas mācību programma bērniem

Uz nodarbībām tiek aicināti bērni vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās svešvalodu mācīšanas metodes, kā arī tiek izmantota visjaunākā mācību literatūra un spēļu elementi mācību procesā. Grupās nodarbojas 6 bērni (maksimums 8 bērni). Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, pa 1 akadēmiskai stundai.