Franču valodas mācību programma pieaugušie/ pusaudžiem/ skolniekiem

Viss mācīšanās process notiek saskaņā ar Eiropas standartiem un līmeņu sistēmu. Vidēji viena līmeņa apgūšanai jums ir nepieciešamas no 48 līdz 100 akadēmiskām stundām (viena akadēmiska stunda ir 45 minūtes), paaugstināt valodas zināšanu līmeni iespējams 5 mēnešu laikā. Kā arī katra līmeņa beigās jums būs iespēja nokārtot testu, kura rezultāti jums palīdzēs atklāt „jūsu stiprās un vājās vietas”. Veiksmīgi nokārtojot testu, jums tiks piedāvāta iespēja apgūt nākamo līmeni. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā un ilgst 2 akadēmiskās stundas. Iespējams apmeklēt intensīvās nodarbības, kuras notiek katru sestdienu, to ilgums 3 akadēmiskas stundas. Nodarbības laiku ir saskaņot ar Jūsu vēlmēm un iespējām.

Franču valodas līmeņi

Débutant-1 (А0) (48 ak. stundas)

Alfabēts, lasīšana, rakstīšana. Tiek mācīts tagadnes un tuvākās nākotnes laiks. Pēc līmeņa apguves studenti prot pastāstīt par sevi, ģimeni, nodarbošanos utt.

Débutant-2 (А1) (100 ak. stundas)

Šī līmeņa gramatikā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība nesenā un nepabeigtā pagātnes laika apguvei. Tiek apgūtas šādas tēmas: Kustība pilsētā, Mode, Izglītība, Mājas.

Pré-Intermédiaire (А1+) (100 ak. stundas)

Studenti mācās izteikšanos viedot kā stāstījumus, aprakstus. Gramatikā tiek mācīta salīdzināšana un nākotnes laiks. Mācību leksika saistīta ar tēmām Restorāns, Iepirkšanās.

Intermédiaire (А2) (100 ak. stundas)

Gramatikā tiek apgūta ciešamā kārta un tālā pagātne.  Tiek apskatīti temati Darbs, Jūtas, Masu mediju un kultūras pasaule.

Intermédiaire-Supérieur (А2+) (100 ak. stundas)

Gramatikā tiek apgūts tagadnes un pagātnes nosacītais laiks. Studenti raksta privātas un oficiālas vēstules.

Pré-avancé ( В1) (100 ak. stundas)

Šajā līmenī studenti atkārto iepriekš apgūto gramatiku, lasa sarežģītāku literatūru, runā par dažādām tēmām.

Avancé-1 (В1+) (100 ak. stundas)

Šajā līmenī visa gramatika jau ir apgūta, tāpēc studenti papildina savu vārdu krājumu, tiek apgūtas iemaņas brīvi rakstīt un runāt.

Avancé-2 (В2) (100 ak. stundas)

Studenti mācās argumentēt, aizstāvēt savus viedokļus, veidot diskusijas. Tiek apgūta ikdienas un darba etiķete.

Avancé-Supérieur (В2+) (100 ak. stundas)

Šajā līmenī studenti brīvi sarunājas par gandrīz jebkādu tematu. Īpaša uzmanība tiek veltīta runas loģiskajai struktūrai. Tiek analizēti dažādu stilu teksti.

Franču valodas mācību programma bērniem

Uz nodarbībām tiek aicināti bērni vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās svešvalodu mācīšanas metodes, kā arī tiek izmantota visjaunākā mācību literatūra un spēļu elementi mācību procesā. Grupās nodarbojas 6 bērni (maksimums 8 bērni). Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, pa 1 akadēmiskai stundai.